Celowana terapia fotodynamiczna pdt laser/led

CELOWANA TERAPIA FOTODYNAMICZNA PDT LASER/LED

Celowana terapia fotodynamiczna polega na jednoczesnym działaniu trzech elementów:
• bio-chromoforu - substancji światłoczułej
• światła o właściwej długości fali świetlnej charakterystycznej dla danego bio-chromoforu
• zaawansowanych składników aktywnych dedykowanych - celowanych na konkretny problem skóry.


BIO-CHROMOFORY opracowane przez CHANTARELLE to unikalne światłoczułe składniki preparatów aktywnych do terapii fotodynamicznych PDT, mające szczególną zdolność pochłaniania światła o określonej długości fali. Bio-chromofory aplikowane na obszar skóry poddany terapii kumulują światło laserowe zwielokrotniając zasób energii w komórce, dzięki czemu maksymalizują wydajność przemian metabolicznych oraz przyswajanie składników aktywnych zawartych w preparatach.

Unikalne bio-chromofory :
• są pochodzenia roślinnego
• nie powodują fotodermatoz
• są dobrze tolerowane przez skórę
• nie powodują podrażnień skóry


Zaawansowane składniki aktywne w preparatach fotodynamicznych pdt

Preparaty fotoczułe do terapii fotodynamicznej PDT oprócz specyficznych bio-chromoforów zawierają także wysoko skoncentrowane nowoczesne składniki aktywne, które dają spektakularne natychmiastowe efekty zabiegowe dzięki synergistycznemu działaniu światła laserowego i bio-chromoforów oraz pola magnetycznego. Zaawansowane składniki aktywne to m.in.: hexylrezorcynol, kwas hialuronowy niskocząteczkowy, neuropeptydy: peptyd naśladujący działanie jadu węża i Argireline®, stabilne postaci witaminy C, kwasy owocowe naturalnego pochodzenia, kwas ferulowy i szikimowy, kwas fitowy, retinopept- peptyd o działaniu kwasu retinowego oraz wiele innych.